"); opentable("Siuntinių statistikos puslapis"); //get category and file totals $sql1 = dbquery("SELECT * FROM ".DB_MOD_CATS.""); $rowcount = dbrows($sql1); $sql2 = dbquery("SELECT * FROM ".DB_MODS.""); $rowcount2 = dbrows($sql2); echo "

Iš viso mes turime $rowcount kategorijas ir $rowcount2 siuntinių.

Jeigu yra ekranvaizdis, susijusi su failu, galite užveskite pelės žymeklį ant teksto Atvaizdas matyti vaizdą.


"; //Top 10 downloads echo "
Failų statistika ir informacija

"; $getcount = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."dlstats"); while($data = dbarray($getcount)) { $howmany = "50"; } $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."moddb_mods ORDER BY mod_download_count DESC LIMIT 0,$howmany"); if (dbrows($result) != 0) { echo ""; echo ""; while($data = dbarray($result)) { $itemsubject = $data['mod_name']; $fileid = $data['mod_id']; $ver = $data['mod_version']; $size = $data['mod_filesize']; $desc = $data['mod_description']; $dateadded = date('n-j-y', $data['mod_date']); $screen = $data['mod_img']; if ($screen == "") { $imgpath = "Be atvaizdo"; } else { $imgpath = "Atvaizdas"; } echo ""; } echo "
Atvaizdas?Pavadinimas
Versija/Tipas
Dydis
Pridėta
Atsisiuntė
$imgpath ".trimlink($data['mod_name'], 16)."
$ver (".$mod_types[$data['mod_type']].")
$size
$dateadded
".$data['mod_download_count']."
       
"; //Please leave credit in tact echo "
"; } else { echo "
Kol kas nėra parsisiųsti.
\n"; } closetable(); require_once THEMES."templates/footer.php"; ?>