Kitos šalys:


MODIFIKACIJŲ PAIEŠKA


Iš viso modifikacijų: 918
Naujausi papildiniaiŽiūrimas MODas: Reputacija

Facebook  Twitter  Digg  Reddit  Del.icio.us 
Pavadinimas: Reputacija 
Versija: 1.0.0
Kategorija: Administracija & Saito nustatymai
Tipas: v7.02 xx (Įskiepiai)
Autorius: bdZ
Įdėjo: maksas 1s193209202[4].jpg
Informacija
1s193209202[4].jpg
Įdėjo 2012 Sausio 07
Lygis: Vyr. administratorius
Vardas: maksas
Pateikta: 197 failai
Data: 07-01-2012 22:39
Kalba: Lietuvių
Reitingas: Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star [5 Balsai]
Failo dydis: [0]
Siuntinys:Atsisiųsti [2162 Atsisiuntė]
Paskirtis
Narys gali duoti reputaciją kitam nariui. Administratorius gali nustatyti pagal ką suteikiama galimų reputacijų skyrimo vienam nariui skaičius, postų skaičių forume ar lygį.
Plačiau komentaruose.

Tinka v7.0.00-v7.02.03
Patvirtino: iGolf Komandos reitingai: Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
Komentaras:
Vertimai: Nėra papildomų vertimų Informuoti-Pateikti  Pranešti apie klaidą Pranešti apie pažeidžiamumą Pranešti apie neveikiančią nuorodą? Pateikti vertimą
Reitingai
5 (Nuostabu!) - 5 Balsų

Balsuoti gali tik nariai.

Prašome prisijungtiarba užsiregistruoti, jeigu norite balsuoti.


Komentarai
#16 | sincep2 · Lapkričio 13 2013 19:17:13
No Avatar
Atsijungęs
Aktyvūs
nuo 12.11.13
Nesupratau, pas mane forume neranda echo "</span><br />\n";
echo "<!--forum_thread_user_info-->"; kodo
<?php

/*-------------------------------------------------------+

| PHP-Fusion Content Management System

| Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones

| http://www.php-fusion.co.uk/

+--------------------------------------------------------+

| Filename: viewthread.php

| Author: Nick Jones (Digitanium)

+--------------------------------------------------------+

| This program is released as free software under the

| Affero GPL license. You can redistribute it and/or

| modify it under the terms of this license which you

| can read by viewing the included agpl.txt or online

| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this

| copyright header is strictly prohibited without

| written permission from the original author(s).

+--------------------------------------------------------*/

require_once "../maincore.php";

require_once INCLUDES."forum_include.php";

require_once THEMES."templates/header.php";

include LOCALE.LOCALESET."forum/main.php";$posts_per_page = 20;add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);if (!isset($_GET['thread_id']) || !isnum($_GET['thread_id'])) { redirect("index.php"); }$result = dbquery(

"SELECT t.*, f.*, f2.forum_name AS forum_cat_name

FROM ".DB_THREADS." t

LEFT JOIN ".DB_FORUMS." f ON t.forum_id=f.forum_id

LEFT JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id

WHERE t.thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND t.thread_hidden='0'"

);

if (dbrows($result)) {

$fdata = dbarray($result);

if (!checkgroup($fdata['forum_access']) || !$fdata['forum_cat'] || $fdata['thread_hidden'] == "1") { redirect("index.php"); }

} else {

redirect("index.php");

}if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }if (isset($_GET['pid']) && isnum($_GET['pid'])) {

$reply_count = dbcount("(post_id)", DB_POSTS, "thread_id='".$fdata['thread_id']."' AND post_id<='".$_GET['pid']."' AND post_hidden='0'");

if ($reply_count > $posts_per_page) { $_GET['rowstart'] = ((ceil($reply_count / $posts_per_page)-1) * $posts_per_page); }

}if ($fdata['forum_post'] != 0 && checkgroup($fdata['forum_post'])) {

$can_post = true;

} else {

$can_post = false;

}if ($fdata['forum_reply'] != 0 && checkgroup($fdata['forum_reply'])) {

$can_reply = true;

} else {

$can_reply = false;

}if ($settings['forum_edit_lock'] == 1) {

$lock_edit = true;

} else {

$lock_edit = false;

}//locale dependent forum buttons

if (is_array($fusion_images)) {

if ($settings['locale'] != "English") {

$newpath = "";

$oldpath = explode("/", $fusion_images['newthread']);

$c_path = count($oldpath);

for ($i = 0; $i < $c_path - 1; $i++) {

$newpath .= $oldpath[$i]."/";

}

if (is_dir($newpath.$settings['locale'])) {

redirect_img_dir($newpath, $newpath.$settings['locale']."/");

}

}

}//javascript to footer

$highlight_js = ""; $colorbox_js = ""; $edit_reason_js = "";// moderators

$mod_groups = explode(".", $fdata['forum_moderators']);if (iSUPERADMIN) { define("iMOD", true); }if (!defined("iMOD") && iMEMBER && $fdata['forum_moderators']) {

foreach ($mod_groups as $mod_group) {

if (!defined("iMOD") && checkgroup($mod_group)) { define("iMOD", true); }

}

}if (!defined("iMOD")) { define("iMOD", false); }if (iMOD && (((isset($_POST['delete_posts']) || isset($_POST['move_posts'])) && isset($_POST['delete_post'])) || isset($_GET['error']))) {

require_once FORUM."viewthread_options.php";

}// polls

$poll_on_first_page_only = ($_GET['rowstart'] == 0) ? true : false;

$poll_there = false; $poll_data = false; $poll_options = 0;

$can_vote = false; $had_voted = false;

if ($fdata['thread_poll'] == "1") { // bug #1012

$poll_there = true;

if (iMEMBER) {

$presult = dbquery(

"SELECT tfp.forum_poll_title, tfp.forum_poll_votes, tfv.forum_vote_user_id FROM ".DB_FORUM_POLLS." tfp

LEFT JOIN ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." tfv

ON tfp.thread_id=tfv.thread_id AND forum_vote_user_id='".$userdata['user_id']."'

WHERE tfp.thread_id='".$_GET['thread_id']."'"

);

} else {

$presult = dbquery(

"SELECT tfp.forum_poll_title, tfp.forum_poll_votes FROM ".DB_FORUM_POLLS." tfp

WHERE tfp.thread_id='".$_GET['thread_id']."'"

);

}

if (dbrows($presult)) {

$poll_data = true;

$pdata = dbarray($presult);

if (isset($pdata['forum_vote_user_id'])) { $had_voted = true; }

$presult2 = dbquery("SELECT forum_poll_option_votes, forum_poll_option_text FROM ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' ORDER BY forum_poll_option_id ASC");

$poll_options = dbrows($presult2);

}

$can_vote = (!$had_voted && $fdata['forum_vote'] != 0 && checkgroup($fdata['forum_vote'])) ? true : false;

}if (iMOD) { $can_vote = !$had_voted; }if ($poll_there && $can_vote && !$had_voted && isset($_POST['cast_vote']) && (isset($_POST['poll_option']) && isnum($_POST['poll_option'])) && ($_POST['poll_option'] <= $poll_options)) { // bug #1012

$result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." SET forum_poll_option_votes=forum_poll_option_votes+1 WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND forum_poll_option_id='".$_POST['poll_option']."'");

$result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUM_POLLS." SET forum_poll_votes=forum_poll_votes+1 WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");

$result = dbquery("INSERT INTO ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." (thread_id, forum_vote_user_id, forum_vote_user_ip, forum_vote_user_ip_type) VALUES ('".$_GET['thread_id']."', '".$userdata['user_id']."', '".USER_IP."', '".USER_IP_TYPE."')");

redirect(FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']);

}// user fields

$user_field = array("user_sig" => false, "user_web" => false);

if (iMEMBER) {

$thread_match = $fdata['thread_id']."\|".$fdata['thread_lastpost']."\|".$fdata['forum_id'];

if (($fdata['thread_lastpost'] > $lastvisited) && !preg_match("(^\.{$thread_match}$|\.{$thread_match}\.|\.{$thread_match}$)", $userdata['user_threads'])) {

$result = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_threads='".$userdata['user_threads'].".".stripslashes($thread_match)."' WHERE user_id='".$userdata['user_id']."'");

}

if (isset($userdata['user_sig'])) { $user_field['user_sig'] = true; }

if (isset($userdata['user_web'])) { $user_field['user_web'] = true; }

} else {

$result = dbquery("SELECT field_name FROM ".DB_USER_FIELDS." WHERE field_name='user_sig' OR field_name='user_web'");

while ($data = dbarray($result)) {

$user_field[$data['field_name']] = true;

}

}opentable($locale['500']);// breadcrumbs

$caption = $fdata['forum_cat_name']." &raquo; <a href='viewforum.php?forum_id=".$fdata['forum_id']."'>".$fdata['forum_name']."</a>";

echo "<!--pre_forum_thread--><div class='tbl2 forum_breadcrumbs' style='margin:0px 0px 4px 0px'><a href='index.php' id='top'>".$settings['sitename']."</a> &raquo; ".$caption."</div>\n";// thread

list($rows, $last_post) = dbarraynum(dbquery(

"SELECT COUNT(post_id), MAX(post_id) FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND post_hidden='0' GROUP BY thread_id"));if (($rows > $posts_per_page) || ($can_post || $can_reply)) {

echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n";

if ($rows > $posts_per_page) { echo "<td style='padding:4px 0px 4px 0px'>".makepagenav($_GET['rowstart'],$posts_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']."&amp;")."</td>\n"; }

if (iMEMBER && $can_post) {

echo "<td align='right' style='padding:0px 0px 4px 0px'>\n<!--pre_forum_buttons-->\n";

if ($can_post) {

echo "<a href='post.php?action=newthread&amp;forum_id=".$fdata['forum_id']."'>";

echo "<img src='".get_image("newthread")."' alt='".$locale['566']."' style='border:0px' /></a>\n";

}

if (!$fdata['thread_locked'] && $can_reply) {

echo "<a href='post.php?action=reply&amp;forum_id=".$fdata['forum_id']."&amp;thread_id=".$_GET['thread_id']."'>";

echo "<img src='".get_image("reply")."' alt='".$locale['565']."' style='border:0px' /></a>\n";

}

echo "</td>\n";

}

echo "</tr>\n</table>\n";

}if ($rows != 0) {

dbquery("UPDATE ".DB_THREADS." SET thread_postcount='$rows', thread_lastpostid='$last_post', thread_views=thread_views+1 WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."'");/* poll */

if ($poll_on_first_page_only && $poll_there && $poll_data) {

$i = 1;

if ($can_vote) { echo "<form name='voteform' method='post' action='".FUSION_SELF."?forum_id=".$fdata['forum_id']."&amp;thread_id=".$_GET['thread_id']."'>\n"; }

echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border' style='margin-bottom:5px'>\n<tr>\n";

echo "<td align='center' class='tbl2'><strong>".$pdata['forum_poll_title']."</strong></td>\n</tr>\n<tr>\n<td class='tbl1'>\n";

echo "<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>\n";

while ($pvdata = dbarray($presult2)) {

if (!$can_vote) {

$option_votes = ($pdata['forum_poll_votes'] ? number_format(100 / $pdata['forum_poll_votes'] * $pvdata['forum_poll_option_votes']) : 0);

echo "<tr>\n<td class='tbl1'>".$pvdata['forum_poll_option_text']."</td>\n";

echo "<td class='tbl1'><img src='".get_image("pollbar")."' alt='".$pvdata['forum_poll_option_text']."' height='12' width='".(200 / 100 * $option_votes)."' class='poll' /></td>\n";

echo "<td class='tbl1'>".$option_votes."%</td><td class='tbl1'>[".$pvdata['forum_poll_option_votes']." ".($pvdata['forum_poll_option_votes'] == 1 ? $locale['global_133'] : $locale['global_134'])."]</td>\n</tr>\n";

} else {

echo "<tr>\n<td class='tbl1'><label><input type='radio' name='poll_option' value='".$i."' style='vertical-align:middle' /> ".$pvdata['forum_poll_option_text']."</label></td>\n</tr>\n";

$i++;

}

}

if (!$can_vote) {

echo "<tr>\n<td align='center' colspan='4' class='tbl1'>".$locale['480']." : ".$pdata['forum_poll_votes']."</td>\n</tr>\n";

} else {

echo "<tr>\n<td class='tbl1'><input type='submit' name='cast_vote' value='".$locale['481']."' class='button' /></td>\n</tr>\n";

}

echo "</table>\n</td>\n</tr>\n</table>\n";

if ($can_vote) { echo "</form>\n"; }

}

/* end poll */$result = dbquery(

"SELECT p.forum_id, p.thread_id, p.post_id, p.post_message, p.post_showsig, p.post_smileys, p.post_author,

p.post_datestamp, p.post_ip, p.post_ip_type, p.post_edituser, p.post_edittime, p.post_editreason,

u.user_id, u.user_name, u.user_status, u.user_avatar, u.user_level, u.user_posts, u.user_groups, u.user_joined,

".($user_field['user_sig'] ? " u.user_sig," : "").($user_field['user_web'] ? " u.user_web," : "")."

u2.user_name AS edit_name, u2.user_status AS edit_status

FROM ".DB_POSTS." p

LEFT JOIN ".DB_USERS." u ON p.post_author = u.user_id

LEFT JOIN ".DB_USERS." u2 ON p.post_edituser = u2.user_id AND post_edituser > '0'

WHERE p.thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND post_hidden='0'

ORDER BY post_datestamp LIMIT ".$_GET['rowstart'].",$posts_per_page"

);

if (iMOD) { echo "<form name='mod_form' method='post' action='".FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']."&amp;rowstart=".$_GET['rowstart']."'>\n"; }

echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border forum_thread_table'>\n";

$numrows = dbrows($result); $current_row = 1; $colorbox_rel = array(); $edit_reason = false;

while ($data = dbarray($result)) {

$message = $data['post_message'];

if ($data['post_smileys']) { $message = parsesmileys($message); }

if ($current_row == 1) {

echo "<tr>\n<td colspan='2' class='tbl2 forum-caption'>\n<div style='float:right' class='small'>";

if (iMEMBER && $settings['thread_notify']) {

if (dbcount("(thread_id)", DB_THREAD_NOTIFY, "thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND notify_user='".$userdata['user_id']."'")) {

$result2 = dbquery("UPDATE ".DB_THREAD_NOTIFY." SET notify_datestamp='".time()."', notify_status='1' WHERE thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND notify_user='".$userdata['user_id']."'");

echo "<a href='postify.php?post=off&amp;forum_id=".$fdata['forum_id']."&amp;thread_id=".$_GET['thread_id']."'>".$locale['515']."</a>";

} else {

echo "<a href='postify.php?post=on&amp;forum_id=".$fdata['forum_id']."&amp;thread_id=".$_GET['thread_id']."'>".$locale['516']."</a>";

}

}

echo "&nbsp;<a href='".BASEDIR."print.php?type=F&amp;thread=".$_GET['thread_id']."&amp;rowstart=".$_GET['rowstart']."'><img src='".get_image("printer")."' alt='".$locale['519']."' title='".$locale['519']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a></div>\n";

add_to_title($locale['global_201'].$fdata['thread_subject']);

echo "<div style='position:absolute' class='forum_thread_title'><!--forum_thread_title--><strong>".$fdata['thread_subject']."</strong></div>\n</td>\n</tr>\n";

}

echo "<!--forum_thread_prepost_".$current_row."-->\n";

if ($current_row > 1) { echo "<tr>\n<td colspan='2' class='tbl1 forum_thread_post_space' style='height:10px'></td>\n</tr>\n"; }

echo "<tr>\n<td class='tbl2 forum_thread_user_name' style='width:140px'><!--forum_thread_user_name-->".profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status'])."</td>\n";

echo "<td class='tbl2 forum_thread_post_date'>\n";

echo "<div style='float:right' class='small'>";

echo "<a href='#top'><img src='".get_image("up")."' alt='".$locale['541']."' title='".$locale['542']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a>\n";

echo "&nbsp;<a href='#post_".$data['post_id']."' name='post_".$data['post_id']."' id='post_".$data['post_id']."'>#".($current_row+$_GET['rowstart'])."</a>";

echo "&nbsp;<a href='".BASEDIR."print.php?type=F&amp;thread=".$_GET['thread_id']."&amp;post=".$data['post_id']."&amp;nr=".($current_row+$_GET['rowstart'])."'><img src='".get_image("printer")."' alt='".$locale['519a']."' title='".$locale['519a']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a></div>\n";

echo "<div class='small'>".$locale['505'].showdate("forumdate", $data['post_datestamp'])."</div>\n";

echo "</td>\n";

echo "</tr>\n<tr>\n<td valign='top' class='tbl2 forum_thread_user_info' style='width:140px'>\n";

if ($data['user_avatar'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']) && $data['user_status']!=6 && $data['user_status']!=5) {

echo "<img src='".IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']."' alt='".$locale['567']."' /><br /><br />\n";

} else {

echo "<img src='".IMAGES."avatars/noavatar100.png' alt='".$locale['567']."' /><br /><br />\n";

}

echo "<span class='small'>";

if ($data['user_level'] >= 102) {

echo $settings['forum_ranks'] ? show_forum_rank($data['user_posts'], $data['user_level'], $data['user_groups']) : getuserlevel($data['user_level']);

} else {

$is_mod = false;

foreach ($mod_groups as $mod_group) {

if (!$is_mod && preg_match("(^\.{$mod_group}$|\.{$mod_group}\.|\.{$mod_group}$)", $data['user_groups'])) {

$is_mod = true;

}

}

if ($settings['forum_ranks']) {

echo $is_mod ? show_forum_rank($data['user_posts'], 104, $data['user_groups']) : show_forum_rank($data['user_posts'], $data['user_level'], $data['user_groups']);

} else {

echo $is_mod ? $locale['userf1'] : getuserlevel($data['user_level']);

}

}

echo "</span><br /><br />\n";

echo "<!--forum_thread_user_info--><span class='small'><strong>".$locale['502']."</strong> ".$data['user_posts']."</span><br />\n";

echo "<span class='small'><strong>".$locale['504']."</strong> ".showdate("shortdate", $data['user_joined'])."</span><br />\n";

echo "<br /></td>\n<td valign='top' class='tbl1 forum_thread_user_post'>\n";

if (iMOD) { echo "<div style='float:right'><input type='checkbox' name='delete_post[]' value='".$data['post_id']."' /></div>\n"; }

$message = parseubb($message);

$message = (isset($_GET['highlight'])) ? "<div class='search_result'>".$message."</div>\n" : $message;

echo nl2br($message);

echo "<!--sub_forum_post_message-->";

$a_result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." WHERE post_id='".$data['post_id']."'");

$a_files = ""; $a_images = ""; $i_files = 0; $i_images = 0;

if(dbrows($a_result)){

if (checkgroup($fdata['forum_attach_download'])) {

while($a_data = dbarray($a_result)){

if (!file_exists(FORUM."attachments/".$a_data['attach_name'])) { break; }

if (in_array($a_data['attach_ext'], $imagetypes) && @getimagesize(FORUM."attachments/".$a_data['attach_name'])) {

$a_images .= display_image_attach($a_data['attach_name'], "100", "100", $data['post_id'])."\n";

$i_images++;

} else {

if($i_files > 0) $a_files .= "<br />\n";

$a_files .= "<a href='".FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id']."&amp;getfile=".$a_data['attach_id']."'>".$a_data['attach_name']."</a>&nbsp;";

$a_files .= "[<span class='small'>".parsebytesize(filesize(FORUM."attachments/".$a_data['attach_name']))." / ".$a_data['attach_count'].$locale['507a']."</span>]\n";

$i_files++;

}

}

} else {

$a_files = $locale['507b'];

}

if ($a_files) {

echo "<div class='emulated-fieldset'>\n";

echo "<span class='emulated-legend'>".profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status']).$locale['506'].($i_files > 1 ? $locale['506d'] : $locale['506c'])."</span>\n";

echo "<div class='attachments-list'>".$a_files."</div>\n";

echo "</div>\n";

}

if($a_images){

$colorbox_rel[] = $data['post_id'];

echo "<div class='emulated-fieldset'>\n";

echo "<span class='emulated-legend'>".profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status']).$locale['506'].($i_images > 1 ? $locale['506b'] : $locale['506a'])."</span>\n";

echo "<div class='attachments-list'>".$a_images."</div>\n";

echo "</div>\n";

}

}

if ($data['post_edittime'] != "0") {

echo "\n<hr />\n<span class='small'>".$locale['508'].profile_link($data['post_edituser'], $data['edit_name'], $data['edit_status']).$locale['509'].showdate("forumdate", $data['post_edittime'])."</span>\n";

if ($data['post_editreason'] != "" && iMEMBER) {

$edit_reason = true;

echo "<br /><div class='edit_reason'><a id='reason_pid_".$data['post_id']."' rel='".$data['post_id']."' class='reason_button small' href='#reason_div_pid_".$data['post_id']."'>";

echo "<strong>".$locale['508a']."</strong>";

echo "</a>\n";

echo "<div id='reason_div_pid_".$data['post_id']."' class='reason_div small'>".$data['post_editreason']."</div></div>\n";

}

}

if ($data['post_showsig'] && isset($data['user_sig']) && $data['user_sig'] && $data['user_status']!=6 && $data['user_status']!=5) {

echo "\n<hr /><div class='forum_sig'>".nl2br(parseubb(parsesmileys($data['user_sig']), "b|i|u||center|small|url|mail|img|color")) . "</div>\n";

}

echo "<!--sub_forum_post--></td>\n</tr>\n";

echo "<tr>\n<td class='tbl2 forum_thread_ip' style='width:140px;white-space:nowrap'>";

if (($settings['forum_ips'] && iMEMBER) || iMOD) { echo "<strong>".$locale['571']."</strong>: ".$data['post_ip']; } else { echo "&nbsp;"; }

echo "</td>\n<td class='tbl2 forum_thread_userbar'>\n<div style='float:left;white-space:nowrap' class='small'><!--forum_thread_userbar-->\n";

if (isset($data['user_web']) && $data['user_web'] && (iADMIN || $data['user_status']!=6 && $data['user_status']!=5)) {

if (!strstr($data['user_web'], "http://")) { $urlprefix = "http://"; } else { $urlprefix = ""; }

echo "<a href='".$urlprefix."".$data['user_web']."' target='_blank'><img src='".get_image("web")."' alt='".$data['user_web']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a> ";

}

if (iMEMBER && $data['user_id']!=$userdata['user_id'] && (iADMIN || $data['user_status']!=6 && $data['user_status']!=5)) {

echo "<a href='".BASEDIR."messages.php?msg_send=".$data['user_id']."'><img src='".get_image("pm")."' alt='".$locale['572']."' style='border:0;vertical-align:middle' /></a>\n";

}

echo "</div>\n<div style='float:right' class='small'>\n";

if (iMEMBER && ($can_post || $can_reply)) {

if (!$fdata['thread_locked']) {

echo "<a href='post.php?action=reply&amp;forum_id=".$data['forum_id']."&amp;thread_id=".$data['thread_id']."&amp;post_id=".$data['post_id']."&amp;quote=".$data['post_id']."'><img src='".get_image("quote")."' alt='".$locale['569']."' style='border:0px;vertical-align:middle' /></a>\n";

if (iMOD || (($lock_edit && $last_post['post_id'] == $data['post_id'] || !$lock_edit)) && ($userdata['user_id'] == $data['post_author']) && ($settings['forum_edit_timelimit'] <= 0 || time() - $settings['forum_edit_timelimit']*60 < $data['post_datestamp'])) {

echo "<a href='post.php?action=edit&amp;forum_id=".$data['forum_id']."&amp;thread_id=".$data['thread_id']."&amp;post_id=".$data['post_id']."'><img src='".get_image("forum_edit")."' alt='".$locale['568']."' style='border:0px;vertical-align:middle' /></a>\n";

}

} elseif (iMOD) {

echo "<a href='post.php?action=edit&amp;forum_id=".$data['forum_id']."&amp;thread_id=".$data['thread_id']."&amp;post_id=".$data['post_id']."'><img src='".get_image("forum_edit")."' alt='".$locale['568']."' style='border:0px;vertical-align:middle' /></a>\n";

}

}

echo "</div>\n</td>\n</tr>\n";

$current_row++;

}

/** javascript **/

// highlight jQuery plugin

if (isset($_GET['highlight'])) {

$words = explode(" ", urldecode($_GET['highlight']));

$higlight = ""; $i = 1; $c_words = count($words);

foreach ($words as $hlight) {

$higlight .= "'".$hlight."'";

$higlight .= ($i < $c_words ? "," : "");

$i++;

}

add_to_head("<script type='text/javascript' src='".INCLUDES."jquery/jquery.highlight.js'></script>");

$highlight_js .= "jQuery('.search_result').highlight([".$higlight."],{wordsOnly:true});";

$highlight_js .= "jQuery('.highlight').css({backgroundColor:'#FFFF88'});"; //better via theme or settings

}

// colourbox jQuery plugin

if (count($colorbox_rel) > 0) {

add_to_head("<link rel='stylesheet' href='".INCLUDES."jquery/colorbox/colorbox.css' type='text/css' media='screen' />");

add_to_head("<script type='text/javascript' src='".INCLUDES."jquery/colorbox/jquery.colorbox.js'></script>");

$colorbox_js .= "jQuery('a[rel^=\"attach\"]').colorbox({";

$colorbox_js .= "current:'".$locale['506e']." {current} ".$locale['506f']." {total}',width:'80%',height:'80%'";

$colorbox_js .= "});";

} unset($colorbox_rel);

// edit reason

if ($edit_reason) {

$edit_reason_js .= "jQuery('div[id^=\"reason_div_pid\"]').hide();";

$edit_reason_js .= "jQuery('div').find('a[id^=\"reason_pid\"]').css({cursor:'pointer'})";

$edit_reason_js .= ".removeAttr('href')";

$edit_reason_js .= ".attr('title','".str_replace("'","'",$locale['508b'])."')";

$edit_reason_js .= ".bind('click',function(){";

$edit_reason_js .= "jQuery('#reason_div_pid_'+this.rel).slideToggle('slow');";

$edit_reason_js .= "});";

}

}echo "</table><!--sub_forum_thread_table-->\n";if (iMOD) {

echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n<td style='padding-top:5px'>";

echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','delete_post[]',1);return false;\">".$locale['460']."</a> ::\n";

echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','delete_post[]',0);return false;\">".$locale['461']."</a></td>\n";

echo "<td align='right' style='padding-top:5px'><input type='submit' name='move_posts' value='".$locale['517a']."' class='button' onclick=\"return confirm('".$locale['518a']."');\" />\n<input type='submit' name='delete_posts' value='".$locale['517']."' class='button' onclick=\"return confirm('".$locale['518']."');\" /></td>\n";

echo "</tr>\n</table>\n</form>\n";

}if ($rows > $posts_per_page) {

echo "<div align='center' style='padding-top:5px'>\n";

echo makepagenav($_GET['rowstart'],$posts_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?thread_id=".$_GET['thread_id'].(isset($_GET['highlight']) ? "&amp;highlight=".urlencode($_GET['highlight']):"")."&amp;")."\n";

echo "</div>\n";

}$forum_list = ""; $current_cat = "";

$result = dbquery(

"SELECT f.forum_id, f.forum_name, f2.forum_name AS forum_cat_name

FROM ".DB_FORUMS." f

INNER JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id

WHERE ".groupaccess('f.forum_access')." AND f.forum_cat!='0'

ORDER BY f2.forum_order ASC, f.forum_order ASC"

);

while ($data = dbarray($result)) {

if ($data['forum_cat_name'] != $current_cat) {

if ($current_cat != "") { $forum_list .= "</optgroup>\n"; }

$current_cat = $data['forum_cat_name'];

$forum_list .= "<optgroup label='".$data['forum_cat_name']."'>\n";

}

$sel = ($data['forum_id'] == $fdata['forum_id'] ? " selected='selected'" : "");

$forum_list .= "<option value='".$data['forum_id']."'$sel>".$data['forum_name']."</option>\n";

}

$forum_list .= "</optgroup>\n";

if (iMOD) {

echo "<form name='modopts' method='post' action='options.php?forum_id=".$fdata['forum_id']."&amp;thread_id=".$_GET['thread_id']."'>\n";

}

echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";

echo "<td style='padding-top:5px'>".$locale['540']."<br />\n";

echo "<select name='jump_id' class='textbox' onchange=\"jumpforum(this.options[this.selectedIndex].value);\">\n";

echo $forum_list."</select></td>\n";if (iMOD) {

echo "<td align='right' style='padding-top:5px'>\n";

echo $locale['520']."<br />\n<select name='step' class='textbox'>\n";

echo "<option value='none'>&nbsp;</option>\n";

echo "<option value='renew'>".$locale['527']."</option>\n";

echo "<option value='delete'>".$locale['521']."</option>\n";

echo "<option value='".($fdata['thread_locked'] ? "unlock" : "lock")."'>".($fdata['thread_locked'] ? $locale['523'] : $locale['522'])."</option>\n";

echo "<option value='".($fdata['thread_sticky'] ? "nonsticky" : "sticky")."'>".($fdata['thread_sticky'] ? $locale['525'] : $locale['524'])."</option>\n";

echo "<option value='move'>".$locale['526']."</option>\n";

echo "</select>\n<input type='submit' name='go' value='".$locale['528']."' class='button' />\n";

echo "</td>\n";

}

echo "</tr>\n</table>\n"; if (iMOD) { echo "</form>\n"; }if ($can_post || $can_reply) {

echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";

echo "<td align='right' style='padding-top:10px'>\n<!--post_forum_buttons-->\n";

if ($can_post) {

echo "<a href='post.php?action=newthread&amp;forum_id=".$fdata['forum_id']."'>";

echo "<img src='".get_image("newthread")."' alt='".$locale['566']."' style='border:0px' /></a>\n";

}

if (!$fdata['thread_locked'] && $can_reply) {

echo "<a href='post.php?action=reply&amp;forum_id=".$fdata['forum_id']."&amp;thread_id=".$_GET['thread_id']."'>";

echo "<img src='".get_image("reply")."' alt='".$locale['565']."' style='border:0px' /></a>\n";

}

echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";

}

closetable();if ($can_reply && !$fdata['thread_locked']) {

require_once INCLUDES."bbcode_include.php";

opentable($locale['512']);

echo "<form name='inputform' method='post' action='".FORUM."post.php?action=reply&amp;forum_id=".$fdata['forum_id']."&amp;thread_id=".$_GET['thread_id']."'>\n";

echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' class='tbl-border center'>\n<tr>\n";

echo "<td align='center' class='tbl1'><textarea name='message' cols='70' rows='7' class='textbox' style='width:98%'></textarea><br />\n";

echo display_bbcodes("360px", "message")."</td>\n";

echo "</tr>\n<tr>\n";

echo "<td align='center' class='tbl2'><label><input type='checkbox' name='disable_smileys' value='1' /> ".$locale['513']."</label>";

if (array_key_exists("user_sig", $userdata) && $userdata['user_sig']) {

echo "<br />\n<label><input type='checkbox' name='show_sig' value='1' checked='checked' /> ".$locale['513a']."</label>";

}

if ($settings['thread_notify']) {

if (dbcount("(thread_id)", DB_THREAD_NOTIFY, "thread_id='".$_GET['thread_id']."' AND notify_user='".$userdata['user_id']."'")) {

$notify_checked = " checked='checked'";

} else {

$notify_checked = "";

}

echo "<br />\n<label><input type='checkbox' name='notify_me' value='1'".$notify_checked." /> ".$locale['513b']."</label>";

}

echo "</td>\n";

echo "</tr>\n<tr>\n";

echo "<td align='center' class='tbl1'>\n";

echo "<input type='submit' name='previewreply' value='".$locale['514a']."' class='button' />&nbsp;\n";

echo "<input type='submit' name='postreply' value='".$locale['514']."' class='button' />\n";

echo "</td>\n";

echo "</tr>\n</table>\n</form><!--sub_forum_thread-->\n";

closetable();

}// viewthread javascript, moved to footer

$viewthread_js = "<script type='text/javascript'>";

$viewthread_js .= "/*<![CDATA[*/";

$viewthread_js .= "jQuery(document).ready(function(){";

if (!empty($highlight_js) || !empty($colorbox_js) || !empty($edit_reason_js)){

$viewthread_js .= $highlight_js.$colorbox_js.$edit_reason_js;

}

$viewthread_js .= "jQuery('a[href=#top]').click(function(){";

$viewthread_js .= "jQuery('html, body').animate({scrollTop:0}, 'slow');";

$viewthread_js .= "return false;";

$viewthread_js .= "});";

$viewthread_js .= "});";

// below functions could be made more unobtrusive thanks to jQuery, giving a more accessible cms

$viewthread_js .= "function jumpforum(forum_id){";

$viewthread_js .= "document.location.href='".FORUM."viewforum.php?forum_id='+forum_id;";

$viewthread_js .= "}";

if (iMOD) { // only moderators need this javascript

$viewthread_js .= "function setChecked(frmName,chkName,val){";

$viewthread_js .= "dml=document.forms[frmName];";

$viewthread_js .= "len=dml.elements.length;";

$viewthread_js .= "for(i=0;i<len;i++){";

$viewthread_js .= "if(dml.elements[i].name==chkName){";

$viewthread_js .= "dml.elements[i].checked=val;";

$viewthread_js .= "}";

$viewthread_js .= "}";

$viewthread_js .= "}"; }

$viewthread_js .= "/*]]>*/";

$viewthread_js .= "</script>";

add_to_footer($viewthread_js); //unset($viewthread_js);require_once THEMES."templates/footer.php";

?>

Stai mano viewthread.php kodas.
I kuria eilute reik iterpti? nes kitajp nepasijungia.. PLZ HELP
#17 | Fushion · Gruodžio 26 2013 17:18:16
No Avatar
Atsijungęs
Aktyvūs
nuo 26.12.13
dekui
Rašyti komentarą
Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.